Wat is het hoogste AVI-niveau?

Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen 10 AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7.

Welk AVI-niveau op welke leeftijd?

Hoe verhouden bibliotheekboeken met een A-, B-, of een C-aanduiding zich tot de AVI-niveaus?

Aanduiding Leeftijdscategorie Gebruik
B Van 9 tot 13 jaar Dit zijn boeken voor groep 6, 7 en 8, van AVI M6 tot AVI Plus niveau.
C Voor 13 jaar en ouder Deze boeken zijn over het algemeen van het niveau AVI-plus.

Welke AVI in groep 5?

Dit zijn de AVI-niveaus voor lezen in groep 5: AVI E4, het niveau eind groep 4: begin schooljaar tot kerst. AVI M5, het niveau midden groep 5: kerst- tot zomervakantie. AVI E5, het niveau eind groep 5: rond de zomervakantie.

Wat is AVI 5?

De categorie A-boeken omvat boeken met niveau AVI Start (voor beginnende lezers in groep 3) tot AVI E5. B = boeken voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Dit zijn boeken voor groep 6, 7 en 8, dus van AVI M6 tot AVI Plus niveau. Het komt overigens vaak voor dat er op kinderboeken staat: AVI-E6 en hoger.

Wat is AVI-niveau m3?

Zo kan elk kind op zijn eigen tempo leren lezen. Elk AVI-niveau heeft bepaalde regels: zo zijn bij het eerste niveau bijvoorbeeld uitsluitend woorden van een lettergreep toegestaan, het mag geen tweeklanken bevatten en hoofdletters worden nog niet gebruikt.

Welk AVI-niveau groep 7?

AVI-S is voor beginnende lezers, nog voorafgaand aan groep 3. AVI-P volgt op AVI-E7, oftewel het einde van het leerjaar van groep 7. Kinderen die nog beter lezen dan kinderen van eind groep 7, krijgen dus boeken op leesniveau AVI-P. De verschillende AVI-niveaus worden ook aangegeven met kleuren.

Wat is leesniveau AVI E3?

AVI (Analyse voor Individualiseringsnormen) wordt gebruikt om de leesvaardigheid van kinderen te meten en de moeilijkheidsgraad van leesboeken te classificeren. Boeken met niveau E3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer aan het eind van groep 3 kan lezen.

Welk AVI-niveau 2de leerjaar?

Nieuwe normering

AVI nieuw Leerjaar oud
AVI-E3 1 2-3
AVI-M4 2 3-4-5
AVI-E4 2 4-5-6
AVI-M5 3 5-6

Welke AVI in groep 6?

Dit zijn de AVI niveaus in groep 6: – AVI E5 : het niveau Eind groep 5: begin schooljaar tot Kerst. – AVI M6 : het niveau Midden groep 6: Kerst- tot zomervakantie. – AVI E6 : het niveau Eind groep 6: rond de zomervakantie.

Welke groep welke AVI?

Wat betekent AVI uit?

AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Sinds 1972 wordt op scholen de leesvaardigheid van kinderen al op deze manier getoetst/bepaald. Oorspronkelijk bestonden er 9 niveaus: AVI 1 t/m AVI 9. Beheerste een kind AVI 9, dan beheerste het kind de leesvaardigheid volledig.

Wat betekent AVI M7?

Op de school van uw kind kunt u vragen naar het AVI niveau waarop uw kind kan lezen. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘eind’.