Wat is een voorbeeld van tautologie?

Ingeburgerde tautologieën zijn bijvoorbeeld: altijd en eeuwig. blij en verheugd. eenzaam en verlaten.

Hoe noem je een dubbele betekenis?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). Daarnaast bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven.

Wat is Neoplasme?

Een pleonasme is een combinatie van twee woorden waarbij het ene woord de eigenschap van het andere woord herhaalt, bijvoorbeeld: ronde cirkel. Het bijvoeglijk naamwoord ronde heeft dezelfde betekenis of eigenschap als het zelfstandig naamwoord cirkel. Je gebruikt dus een woord dat overbodig is.

Wat is een oxymoron voorbeeld?

Bij het oxymoron (de klemtoon ligt op mo) gaat het om twee begrippen die op het eerste gezicht niet samen lijken te gaan, al worden ze wel zo gepresenteerd. Een bekend voorbeeld is ‘Er viel een oorverdovende stilte. ‘ Dat is eigenlijk gek: oorverdovend hoort juist bij lawaai.

Welk stijlfiguur is maar dat is echter een misverstand?

Een tautologie is het benadrukken van een woord met een ander woord dat (zo goed als) dezelfde betekenis heeft. Tautologieën komen voor als taalfout en als stijlfiguur. In dat geval is er vaak sprake van zogenaamd versteend gebruik.

Wat is een pleonasme contaminatie?

Bij een pleonasme (‘witte sneeuw’, ‘nat water’) behoren de woorden tot verschillende woordsoorten. Bij een tautologie tot dezelfde woordsoort: hij ergerde zich groen en geel, ze sloeg hem paars en blauw. Een contaminatie is een verhaspeling van twee woorden.

Wat betekent stijlfouten?

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt.

Wat betekent Interzonaal?

bn., tussen verschillende zones plaatshebbend, geldend enz.

Wat is het verschil tussen tautologie en pleonasme?

Het verschil zit hem dus in de woordsoorten. Bij een pleonasme is er sprake van twee verschillende woordsoorten, waarbij het ene woord iets uitdrukt wat al in het andere woord besloten ligt. Bij een tautologie wordt hetzelfde gezegd met twee verschillende woorden van dezelfde woordsoort.

Wat is een antithese voorbeeld?

Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht. Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon. Zij steunen elkaar door dik en dun.

Wat is parallellisme voorbeeld?

Parallellisme = Onder parallellisme verstaat met het verschijnsel dat een aantal zinnen op dezelfde wijze begint en verloopt. Voorbeelden: Psalm 150: Looft God in zijn heiligdom; looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Dit levert vaak antithese of parallellisme op.

Welke naam is ook een Stijlfout?

Het pleonasme en de tautologie zijn stijlfiguren die vaak als stijlfout aangemerkt worden. Zowel bij een pleonasme als bij een tautologie gaat het om overtollig woordgebruik. Dit overtollige woordgebruik is niet altijd een stijlfout: soms is er bewust voor gekozen en heeft het een stilistische functie.