Wat betekent onder invloed van?

voornamelijk juridisch jargon (een verkorting van: onder de invloed van alcohol) voor dronken. Soms hoor je de nog vagere uitdrukking ‘in kennelijke* staat’.

Wat is invloed van betekenis?

invloed – Zelfstandignaamwoord 1. inwerking van een persoon, zaak of omstandigheid op een andere ♢ Dit schilderwerk vertoont impressionistische invloeden. 2. het vermogen om op anderen in te werken ♢ Als hoge ambtenaar heeft hij een grote invloed.

Wat is de synoniem van invloed?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: invloed (zn): autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap.

Wat is Gloria betekenis?

Latijn: eer: naam van gebed of gezang tijdens de mis dat begint met Gloria in excelsis Deo (Eer aan God in de hoge), ontleend aan het gezang van de engelen bij de geboorte van Christus (Lukas 2, 14).

Wat betekent invloed vermogen?

inwerking van een persoon, zaak of omstandigheid op een andere. het vermogen om op anderen in te werken.

Wat is een slechte invloed?

Personen die een slechte invloed op anderen hebben, zijn vaak impulsief. Dit betekent dat ze vaak niet alleen de aanstichters van veranderingen zijn, maar ook het vermogen hebben om heel snel met veranderingen om te kunnen gaan.

Wat betekent het als je invloed uitoefenen?

In de meeste definities van leidinggeven komt het ‘beïnvloeden van gedrag’ voor. Je kunt gedrag van anderen beïnvloeden door je eigen gedrag te veranderen. Of je dit nou doet om je werk- of privéleven om relaties te verbeteren, nieuwe klanten binnen te halen of om anderen te motiveren.

Wat is een synoniem van Vanwege?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: vanwege (vz): om reden van, omwille van, ter oorzake van, wegens.

Hoe schrijf je Gloria?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
gloria glorias

Wat betekent Gloria in excelsis deo?

Gloria in excelsis Deo – (Lat., = Glorie zij God in den hooge), aanvangswoorden en naam van het loflied, ook groote doxologie genoemd en (vgl.

Wat betekent mijn vermogen?

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament worden nagelaten aan nabestaanden .

Wat betekent het vermogen?

Vermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. Een andere bekende, maar verouderde, eenheid voor vermogen is de paardenkracht.