Vad kostar KBT terapi?

Avgifter för privat psykoterapi kan variera, men ofta ligger kostnaden på mellan 800 och 1500 kronor i timmen. Besöken sker oftast på en mottagning, men det finns många som erbjuder videosamtal. Det finns även flera privata vårdgivare som erbjuder KBT-behandling via internet.

Vem har rätt till KBT?

Den som ger psykologisk behandling är framförallt legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, och eller legitimerad läkare. Leg. psykoterapeuter ska även uppge sin grundutbildning som kan vara psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska m.

Hur länge pågår KBT?

Under behandlingen har du möjlighet att skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen svarar på frågor och stöttar dig med de uppgifter och övningar du gör. Behandlingen pågår i mellan fyra och femton veckor, beroende på behandlingsprogram. Hur gör jag för att få KBT på nätet?

Vad kostar KBT på nätet?

Öppettider:

Patientavgift (standard): 0 :-
0-17 år: 0 :-
85 år och uppåt: 0 :-
Region skåne (vuxen): 200 :-
Högkostnadsskydd:

Är KBT psykoterapi?

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Det här är de vanligaste: KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en behandling som går ut på att du aktivt övar dig på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv.

Vad menas med KBT behandling?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp.

Är KBT evidensbaserad?

KBT är en evidensbaserad behandling, det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av olika problem. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden.

Vad betyder IKBT?

IKBT är en form av självhjälpsprogram där du på egen hand arbetar med KBT. I Mindlers app har vi en mängd olika IKBT-program som är inriktade på olika typer av problem, bland annat stress, depression eller social fobi.

Vilken terapiform utgår ifrån Beteendeperspektivet?

Inom traditionell beteendeterapi (tillsammans med en terapeut) börjar man ofta med att göra en så kallad beteendeanalys av de situationer man upplever som problematiska.

Vad är KBT Hur går den till och på vilket sätt skiljer sig den från psykoanalysen?

De två dominerande grenarna är den psykodynamiska terapin (PDT) respektive de terapier som utgår från den behavioristiska psykologin, främst kognitiv beteendeterapi (KBT). I den psykodynamiska terapin arbetar man utifrån att tidigare erfarenheter har betydelse för individens sätt att handla och reagera.

Hur utföra KBT på sig själv?

I traditionell KBT sätter man tillsammans med terapeuten upp mål i början av terapin som man sedan arbetar mot. På så sätt vet båda vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin hjälper en att nå målen eller om den behöver förändras.

Vad kostar Mindler?

Mindler är en del av den offentliga vården och därför kostar ett videosamtal med någon av våra psykologer 100 kronor i patientavgift, precis som ett vanligt besök hos din vårdcentral.