Hoe maak je een literatuurstudie?

Stappenplan literatuurstudie

  1. Kies een onderwerp en bepaal je onderzoeksvraag.
  2. Bepaal de omvang van jouw literatuuronderzoek.
  3. Selecteer de databases die je gebruikt om jouw zoekopdrachten uit te voeren.
  4. Voer je zoekopdrachten uit en vind de literatuur.
  5. Beoordeel de literatuur.

Hoe lang moet een literatuurstudie zijn?

Ook over de lengte zijn de regels niet eenduidig, maar een theoretisch kader is gemiddeld zo’n drie tot vijf pagina’s lang. Wanneer je scriptie voornamelijk uit een literatuuronderzoek bestaat kan het theoretisch kader ook een stuk langer zijn. Meer dan tien pagina’s is dan niet ongebruikelijk.

Wat is belangrijk bij het doen van literatuuronderzoek?

Ten eerste, je doet literatuuronderzoek om kennis te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Door het zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur binnen je onderzoeksveld weet je al snel wat voor kennis men al heeft van het onderwerp. Dit levert belangrijke, verifieerbare input voor je onderzoek op.

Hoe maak je een literature review?

2 Vormaspecten van een review Vermeld de gebruikte literatuur hier voorafgaand aan de tekst, al of niet op een aparte pagina. Gebruik daarvoor de Harvard-methode. Literatuurverwijzing in de tekst is niet nodig. Zorg wel dat eventuele citaten als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door gebruik van aanhalingstekens.

Hoe analyseer je literatuuronderzoek?

Literatuuronderzoek: in vijf stappen een doelgerichte aanpak

  1. Stap 1. Neem de probleemstelling (en deelvragen) als uitgangspunt.
  2. Stap 2. Schrijf de kernbegrippen op.
  3. Stap 3. Begin met zoeken op de kernbegrippen.
  4. Stap 4. Bepaal de informatiebronnen.
  5. Stap 5. Bestudeer de informatiebronnen en verwerk de vondst.

Hoe doe je empirisch onderzoek?

Je onderzoek is empirisch van aard als je het onderzoek zelf uitvoert, waardoor je nieuwe resultaten verkrijgt. Je beantwoordt je onderzoeksvraag door systematisch data te verzamelen met behulp van een empirische onderzoeksmethode. Vervolgens analyseer je de data.

Hoeveel woorden moet een thesis zijn?

Een hbo-scriptie is gemiddeld 15.000 woorden lang, een bachelorscriptie heeft tussen de 7.000 en 12.000 woorden en een masterscriptie is meestal tussen de 12.000 en 20.000 woorden lang. Je moet nagaan wat de eisen zijn van je opleiding om exact te weten hoeveel woorden je moet schrijven.

Hoe groot is een literatuuronderzoek?

Goed literatuuronderzoek leidt niet tot een simpele opsomming of samenvatting van alle beschikbare gegevens, maar tot een kritische bespreking van de meest relevante informatie. Afhankelijk van de opbouw van je scriptie kan literatuuronderzoek de basis vormen voor de probleemanalyse of het theoretisch kader.

Wat moet er in een literature review?

Literatuuronderzoek (ook literatuurstudie of literature review genoemd) is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal.

Waarom bronnenonderzoek?

Waarom bronnenonderzoek? Je baseert je onderzoek altijd op kennis die er al is over het onderwerp. Zo baken je je onderwerp af en daarop baseer je de onderzoeksvragen.

Wat is een goede literatuurstudie?

Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal. Goed literatuuronderzoek leidt niet tot een simpele opsomming of samenvatting van alle beschikbare gegevens, maar tot een kritische bespreking van de meest relevante informatie.

Hoe schrijf je een goed Zoekplan?

Een zoekplan bestaat uit vier verschillende elementen. Die elementen bestaan uit de zoekvragen die je moet beantwoorden, de zoektermen waarmee je informatie wilt gaan zoeken, de zoekmethoden die je wilt gaan toepassen en de informatiebronnen die je wilt gaan raadplegen.